Ružínska priehrada a vľavo vyrovnávacia nádrž Malá Lodina Panoráma Vysokých Tatier pri pohľade zo Sivca Pohľad na Sivecké lúky
 

Veľká Ružínska jaskyňa

Všeobecná charakteristika

Obľúbeným výletným miestom Košičanov so širokým výhľadom do okolia je hora Sivec. Nachádza sa severozápadne od Košíc v blízkosti Ružínskej priehrady a dostať sa k nej môžete z viacerých miest. Medzi najčastšie východiskové body patria most pri niekdajšej dedine Košické Hámre a vlaková zastávka Ružín.

Sivec je súčasťou Slovenského rudohoria, časti Volovské vrchy, podčasti Čierna hora. Po stránke geologickej možno hovoriť o uhličitanových horninách druhohôr a krasovom - vápencovom podklade. Nie je to veľké krasové územie, skôr lokalita tvorená krasovatením. Rázovité severné steny strmo klesajú do romantickej doliny Hornádu v miestach jeho dolného prielomu - dnes naplneného vodou - priehrady Ružín. Sivec je štátna prírodná rezervácia o zozlohe 170 hektárov. Na impozantne ostrom vápencovom hrebeni a na priľahlých strmých svahoch sa nachádza zachovalá pôvodná vegetácia vápencových bučín, lesov, krovinatých a trávnatých společenstiev zvláštného druhového zloženia. Teplomilnú vegetáciu dopĺňajú hniezdiska vzácnych a chránených druhov vtákov. V skalnatých stenách, ktoré sa zvažujú do doliny Malý Ružínok, je asi 10 jaskýň.

Vrchol Sivca sa nachádza vo výške 781 metrov nad morom. Je dobre viditeľný zo širokého okolia ako ostrý končiar. Zo Siveckých lúk sa javí ako plošný rozľahlý vápenatý masív. Z vrcholu Sivca je výborný výhľad do širokého okolia. Za jasného počasia je možné vidieť aj panorámu Vysokých Tatier.

Najvhodnejšie prístupové cesty

Košické Hámre - most

Na tento most, vedúci cez Ružínsku priehradu, sa z Košíc najlepšie dostanete autobusmi smerujúcimi na Opátku, prípadne do Gelnice, alebo Spišskej Novej Vsi - na trasách cez Jahodnú a Ružín. V blízkosti tejto zastávky sa nachádza hotel Sivec a na druhej strane penzión Bradan, kde sa môžete pred výstupom občerstviť alebo po návrate oddychovať. Z vlastnej skúsenosti odporúčame penzión Bradan, ktorý je u miestnych povestný skvelou obsluhou, príjemným prostredím a výbornou kuchyňou.

Od mosta sa poberiete zelenou turistickou značkou, asi 500m po asfaltovej ceste, vedúcej k chatám. Ružínsku priehradu by ste mali mať po ľavej ruke. Za krátky čas sa dostanete na miesto, kde vpravo do kopca bočí široká lesná cesta so závorou na začiatku. Ňou sa postupne najprv mierným a potom strmým stúpaním cez les dostanete na lúky s brezovým porastom, odkiaľ by mal byť viditeľný vrchol Sivca. Pokračujete úzkou cestičkou cez lúky a brezový háj. Prejdete pod vysokonapäťovým elektrickým vedením - ak by ste boli smädný naľavo sú dva pramene. Opätovne sa dostanete na lúky, kde vás značka zavedie k turistickej križovatke zelenej a žltej značky. Z miesta Košické Hámre - most tu prídete asi za jednu až jeden a štvrť hodiny, podľa zvoleného tempa.

Zabočíte vľavo po žltej turistickej značke vedúcej na vrchol hory Sivec. Zatiaľ čo zelená značka je značená dosť zle a je skôr nutné dodržiavať určený smer, po cestičke vedúcej k hore, na žltej značke nemožno zablúdiť. Záverečný výstup trvá asi 30 minút. Celkové prevýšenie činí približne 450m.n.m. ale výhľad ktorý sa Vám naskytne, je pri dobrej viditeľnosti úžasný.

Vlaková zastávka Ružín - cez Sivecké lúky

Na vlakovú zastávku Ružín sa dostanete z Košíc každým osobným vlakom, smerujúcim na Spišskú novú Ves. Je však potrebné vopred pozrieť cestovný poriadok, pretože nie každý osobák tu stojí.

Z vlakovej zastávky sa pustíte vľavo v smere jazdy z Košíc strmou úzkou cestičkou nadol žltou značkou, ďalej cez asfaltovú cestu a most na druhú stranu vodnej nádrže. Po pravej ruke by ste mali vydieť skalný masív Holicu a železničný most cez vyrovnávaciu nádrž Malá Lodina.

Za cestným mostom budete pokračovať na lúky vpravo. Po pravej ruke budete mať salaš, kde ak budete vedieť dobre vyjednávať, prehovoríte baču o kúsok vynikajúceho ovčieho syra. Na vrchole lúk budete pokračovať po žltej, ktorá vedie až do až do údolia Siveckých lúk. Prejdením cez ne sa dostanete na asfaltovú cestu tretej triedy po ktorej sa pustíte tak, aby ste mali vodnú nádrž Ružín po pravej ruke.

Približne po 800m sa asfaltka prudko zatáča doprava. V tomto mieste sa do ľavej strany kopca prudko zarezáva lesná cesta. Na križovatke je dosť miesta pre parkovanie 3. či 4. osobných áut. Stúpaním, väčšinou obzvlášť prudkým, vyjdete na Priehyby pod Sivcom. Cesta na toto miesto trvá jeden a pol až dve hodiny podľa zvoleného tempa. Odporúčame si počas výstupu dva až tri krát oddýchnuť. Odtiaľ ďalej po žltej značke až na vrchol Sivca, kde je už dobré značenie. Táto cesta trvá asi 30 minút a výhľad, ten určite stojí za tú námahu. Celú túru by ste mali zvládnuť do troch hodín a celkové prevýšenie činí približne 500m.n.m.

Pohľad na Holicu

Potok Ružínok

Malý Ružínok

Sivecký poniklec

Vlaková zastávka Ružín - cez Veľkú Ružínsku jaskyňu

Nadviažeme na predchadzajúcu trasu v mieste, kedy sme za mostom cez vyrovnávaciu nádrž Malá Lodina odbočili na lúky vpravo. My však budeme pokračovať ďalej po modrej značke až do chatovej osady. Ďalej pokračujeme miernym stúpaním pozdĺž potoka Ružínok a na križovatke pokračujeme po pravej ruke. Poloasfaltová cesta ďalej pokračuje údolím Malého Ružínka.

Približne po troch kilometroch sa lesná cesta stáča prudko doľava, my však pokračujeme ďalej po modrej značke - sledujeme potok. Asi po 500m sa po pravej strane objaví kamenná studnička a približne po 200m by sme mali zabočiť priamo do kopca. Jednoznačný orientačný bod v mieste, kedy treba zača» stúpať nie je, takže Vám možno bude trvať, pokiaľ Veľkú Ružínsku jaskyňu nájdete, ale po 150m prudkého stúpania by sa mala objaviť.

Po vrátení sa na modrú značku pokračujte po nej v smere ktorom ste prišli a po približne 800m prudšieho stúpania by ste mali naraziť na lesnú lúčku, križovatku piatich lesných ciest. Modrá trasa je v tomto úseku zle viditeľná, preto sa stále držte údolia, po ktorom ste prišli až k Veľkej ružínskej jaskyni. Od lesnej lúčky pokračujte po modrej značke až na vrchol Gaľová, kde odbočíte na zelenú značku. Zelená značka je charakteristická miernym klesaním až sa dostanete na priehyby pod Sivcom. Odtiaľ pokračujte po žltej značke a približne o 30 minút by ste sa mali ocitnúť na vrchole Sivca. Celú túru by ste mali zvládnuť do piatich hodín a celkové prevýšenie neprekročí 500m.n.m.

Vracať sa môžte buď po žltej značke - smer železničná stanica Malá Lodina, alebo po zelenej značke - smer Košické Hámre - most. Pre lepšie spojenie s Košicami odporúčame trasu do Malej Lodiny.

Pešia túra z Košíc

Z Kavečian od chaty Metropolu nad lyžiarskymi vlekmi sa pustíte dobre značenou červenou turistickou značkou stále po hrebeni severozápadným smerom na Vysoký vrch do sedla Repy. Cesta tu od spomínanej chaty trvá asi jeden a pol hodiny. Odtiaľ pokračujte zelenou značkou na Gaľovú, kde asi po necelej hodinke budete križovať modrú značku, avšak pokračujte v načatom smere po zelenej. Po lesnej ceste vedúcej v závere brezovým hájom sa o necelú polhodinku dostanete na priehyby pod Sivcom, kde sa zelená značka križuje so žltou. Žltou turistickou značkou sa dostanete na strmý vrchol hory asi po ďalšej polhodinke. Pešia túra z Košíc, od chaty nad vlekmi v Kavečanoch na vrchol Sivca, trvá asi štyri hodiny.Vracať sa môžte buď po žltej značke - smer železničná stanica Malá Lodina, alebo po zelenej značke - smer Košické Hámre - most. Pre lepšie spojenie s Košicami odporúčame trasu do Malej Lodiny.

Údolím Malého Ružínka

Pod Veľkou Ružínskou jaskyňou

 
zdroj: www.cassovia.sk upravili a doplnili Neofolk a Kocur

Home | História | Samospráva | Svätostánok | Janošíková bašta | Sivec | Rozlomity | Fotogaléria | Odkazy