Veľká Lodina 1 Veľká Lodina 2 Veľká Lodina 3
Stará železnica v popredí nahrádzala dnešnú Košicko - bohumínsku trať Kováčska dielňa - dom pri vode, úplne vľavo koniareň, pod železničnou traťou je škola Stavba odvodňovacieho kanála, starý drevený most nahradil nový betónový
 

Napúšťanie Ružínskej priehrady

Poloha

Veľká Lodina leží v prelomovej doline Hornádu, na severovýchodných svahoch Slovenského rudohoria, v nadmorskej výške okolo 259m.
V listinách kráľa Žigmunda z rokoch 1386 a 1387 sa uvádza dedina Vyšná Lodina. Jej názov síce nepriamo, ale jednoznačne dokazuje, že v jej susedstve jestvovala už pred uvedenými rokmi dedina Veľká Lodina. Najstaršia priama správa o nej je až z roku 1423, keď ju kráľ Žigmund daroval šľachticom z Pavloviec ako majetkovú súčasť panstva Sokoľ.

Názov

V písomnostiach z 15. - 16. storočia vyskytuje sa pod názvom Ladna, Alsowladna, Naghladna. Boli to maďarizované tvary pôvodných slovenských názvov Lodina, Nižná Lodina a Veľká Lodina. Základ názvu Lodina je nepochybne odvodený od slova loď.
Zemepisná poloha tejto dediny a jej názov vedú k predpokladu, že ju založili drevorubači a pltníci, plaviaci drevo po Hornáde do Košíc, ktorí pri Sokoli museli platiť mýtne za plavené plte. Vznikla v prvej polovici 14. storočia. Bola nepochybne staršou dedinou ako susedná Malá Lodina.
V 14. storočí a do roku 1423 bola kráľovským majetkom, patriacim k hradnému panstvu Sokoľ. V rokoch 1423 a 1429 boli jej vlastníci šľachtici z Pavloviec a neskôr mesto Košice.

Obyvateľstvo

Tunajší poddaní postupne vyrúbané a vyklčované plochy skultivovali na polia a lúky. V neúplne zachovanom zozname zdanených dedín z roku 1427 sa Veľká Lodina nevyskytuje, preto nemožno ani približne zistiť vtedajší rozsah sídliska. Vzhľadom na jej polohu predpokladáme, že tam stálo okolo 10 obývaných domov. V rokoch 1567 a 1588 sedliakov zdanili od 6,5 resp. 4,5 porty, pričom v roku 1567 štyri domácnosti hospodárili na celých šiestich (aj s richtárom) polovičných usadlostiach. Vtedy tu bolo 3 až 5 želiarskych domácností. V roku 1600 stálo v sídlisku 15 obývaných poddanských domov.
Koncom 16. storočia bola Veľká Lodina stredne veľkou dedinou. Mala len poddanské obyvateľstvo.

Súčasnosť

Bohužiaľ v dnešnej Veľkej Lodine už plte nenájdete. Dnes je to vyhľadávaná chatárska oblasť pre Košičanov. V letných mesiacoch sa počet obyvateľov aj strojnásobuje. Dnes má obec xxx rodinných domov, ktoré sú obývané celoročne a xxx chát.
K 01.08.2005 mala obec 254 obyvateľov, z toho sa 91 obyvateľov hlási k rómskej národnosti. Počet obyvateľov mladších ako 15 rokov je 89 z toho je 72 detí rómskej národnosti. Priemerný vek v obci je 32 rokov.

Pohľad na obec z Bánovej

V týchto skalách sa skrýva Jaskyňa v Humenci

 
zdroj: Publikácia Osídlenie Šariša stránku vytvorili NeoFolk a Kocur

Home | História | Samospráva | Svätostánok | Janošíková bašta | Sivec | Rozlomity | Fotogaléria | Odkazy