Veľká Lodina a priľahlé chatové osady Východná stena Severná stena
 

Kompletný lezecký sprievodca z roku 1996

Janošíková bašta (522,7 m.n.m.) - váencový skalný útvar sa nachádza medzi obcami Kysak a Veľká Lodina (pri Kysaku, na železničnej trati Košice - Poprad ) a tvorí výraznú prírodnú dominantu nad dolinou Hornádu. Okrem iného je Jánošíkova bašta tiež výborný mierne náročný skalolezecký terén s bohatou históriou, kde sa začalo liezť už pred prvou svetovou vojnou.
Obsahuje 40 ciest dĺžky do 40 metrov, ľahšej obtiažnosti. Tunajší vápenec je pevný a poskytuje pekné lezenie. Najťažšie cesty sa nachádzajú v stienkach v hornej časti. Publikované sú zásadné smery prvovýstupov. V zátvorkách sú uvádzané dnes bežne používané názvy ciest. Existuje veža variánt a ďalších možností spájania niektorých ciest. Prakticky všetky kombinácie boli prelezené už pred desiatkami rokov.

Východná stena

Severná stena

 

Východná stena:
1. Prusikov zárez IV (Malý previs), 2. Tréningová V-, 3. Závojový pilier V, 4. Trojuholník V+, 5. Kašli na hranu VI+/VII-, 6. Slepá špára V+, 7. Komín II-III, 8. Cesta vinklom V+, 9. Veľký previs VI, 9a. vľavo VI+, 9b. vpravo VII-

Severná stena:
10. Špára veľkého previsu IV+10a. Hrana veľkého previsu V, 11. Gicajov vinkel V (Zelená špára) 12. Stienkou VII+ TR, 13. Stredom stienky VI, 14. Cesta hranou V, 15. Stará cesta VI+/VII-, 16. Stienkou komína IV+, 17. Mokrý komín III, 18.Stienkou VII, 19. Košická cesta IV+, 20. Šikmý traverz III+, 21.Nos VI, Priamo cez previs VII, 22. Jamesácka cesta V+, 23. Variant James III, 24. Žltá špára IV+ (Kolajničky), 25. Čierna špára VI, 26. Čierna stienka VI, 27. Puškášova cesta VI-, 28. Sokolík VII-, 29. Rokirys IV+, 30. Rozlámaná stienka V, 31. Tmavá špára III+, 32. Malý trojuholník VI+, 33. Pretekárska VI+

 
 stránku vytvorili NeoFolk a Kocur zdroj Jaro Pukanský, Rozlomity klub, Košice

Home | História | Samospráva | Svätostánok | Janošíková bašta | Sivec | Rozlomity | Fotogaléria | Odkazy